2021. január 22., péntek

Felhasználói adatok

I. Adatok tárolása

Egy felhasználóról a következő típusú adatok kerülnek tárolásra az eduID-rendszerben:

1. A felhasználó azonosítását lehetővé tevő adatok. Az azonosítást mindig az egyetemi eduID-rendszer végzi el egy https://idp.u-szeged.hu/ kezdetű webcímmel rendelkező weboldalon. A webcímet mindig ellenőrizzük az adatok megadása előtt! Lehetőleg saját vagy egyetemi eszközről vegyük igénybe a szolgáltatásokat.

- felhasználónév

Egy névre alapozott azonosító, ami az egyetemen belül egyértelműen azonosítja a felhasználót.

- jelszó

Kódolt, nem visszafejthető formában tárolódik. Az eduID-szolgáltatók felé nem kerül átadásra.

A felhasználó köteles a jelszavát titokban tartani, azt másnak nem adhatja át. A jelszót sohasem szabad e-mailben elküldeni vagy telefonon megadni! Ha a jelszót beírjuk egy formba, mindig győződjünk meg róla, hogy az adott form URL-e a Szegedi Tudományegyetemhez tartozik. Ha a felhasználó ezen szabályokat megszegve mégis megadja másnak a jelszavát, akkor az átadott jelszóval okozott károkért a felhasználót terheli a felelősség.

2. Forrásrendszerekből átvett vagy a Help Desken megadott azonosító adatok

EHA-kód, Klebelsberg Könyvtárbeli azonosító, édesanyja születéskori neve, születési hely, születési dátum

Ezek az adatok kizárólag az eduID-rendszerbe történő többszörös regisztráció elkerülését szolgálják, más rendszerek felé nem kerülnek továbbadásra.

3. Attribútum típusú adatok

Egy eduID-n belüli azonosító (szám@u-szeged.hu alakú, nem utal a felhasználóra, és más rendszer sem használja), vezetéknév, keresztnév, megjelenítendő név, e-mail cím, mobiltelefonszám, preferált nyelv, a felhasználót az egyetemhez kötő jogviszonyok (hallgató, oktató, dolgozó, öregdiák, könyvtártag).

Az Office 365 speciális - az eduID-rendszerhez nem tartozó - attribútumokat is használ:

- a felhasználó Microsoft által használt fiókneve, ami felhasználónév@o365.u-szeged.hu alakú (IDPEmail),

- az eduID-n belüli szám@u-szeged.hu alakú azonosítóból képzett egyedi azonosító (ImmutableID).

Ezek az adatok átadásra kerülhetnek az igénybe venni kívánt eduID-szolgáltatások felé. Az attribútumok átadásához a felhasználónak hozzá kell járulnia.

II. Adatok módosítása, frissítése

A forrásrendszerekből átvett adatok nem változtathatóak meg az eduID-ben. A forrásrendszerekben kell a változtatást eszközölni, és ha az megtörtént, lehetőség van a frissített adatok eduID-rendszerbe történő áthozására. Az adatok frissítése hetente legalább egyszer automatikusan is megtörténik.

Help Desken regisztrált felhasználó Help Deskes igénylőlap újbóli kitöltésével kérhet adatmódosítást.

A jelszó - az eduID-rendszerbe történt bejelentkezés után - webes felületen is megváltoztatható.